Author: रोल्पा समाचारदाता

रोल्पा समाचार रोल्पाबाट प्रत्येक आइतवार प्रकाशित हुने राष्ट्रियस्तरको "क" वर्गको साप्ताहिक पत्रिका हो ।