खेमराज गाउँले

 

तस्वीर हेरेर मात्र अब म बाँच्न सक्दिनँ
शब्द केरेर मात्र अब म बाँच्न सक्दिनँ
मलाई तिम्रो मायालु साथ चाहिएको छ
सास फेरेर मात्र अब म बाँच्न सक्दिनँ

You may also like